ΔΗΜΟΣ   ΣΗΤΕΙΑΣ
Γενικά
Τοποθεσία
Ιστορία
Γεγονότα

Δήμαρχος
Στοιχεία.

Αντιδήμαρχοι

Τμήματα
Μηχανοργάνωση
Τεχνική Υπηρεσία
Οικονομικό
Άρδευση
Ταμείο

Δημοτικού Συμβουλίου

Υπάλληλοι
Μηχανοργάνωση
Τεχνική Υπηρεσία
Οικονομικό
Άρδευση
Ταμείο

Δημοτικού Συμβουλίου


Το έμβλημα του δήμου